เก้าอี้ ซิทอัพ บาร์โหน

                                                     

 Adjustable Bench BK-3004                   Adjustable Bench  30909                                ม้าปรับระดับ BB55

     ราคา  16,900 .-                                          ราคา 6,990 .-                                            ราคา 3,990 .- 

                                                      

      Flat Bench FB40                                    Sit-Up Bench S202                                     Sit-Up Bench S203 

       ราคา  6,990 .-                                           ราคา 6,290 .-                                             ราคา 4,990 .-     

                                                     

     Chin Dip VKK55                                  Seated Preacher BA55                                Back Extension  BK55

       ราคา  10,900 .-                                           ราคา 5,990 .-                                          ราคา 5,990 .-