ชุดยิม HOME GYM คุณสมบัติ เป็นเครื่องออกกำลังกายให้ความแข็งแรงและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้มเนื้อทุกส่วน ช่วยให้ผู้ผึกมีรูปร่างที่สวยงาม สมส่วน

                                                           

   Multi Gym 6 สถานี                                      ชุดยิม 4 สถานี                                      ชุดยิม 4 สถานี   

      ราคา  109,900 .-                                           ราคา 66,700 .-                                  ราคา 59,900 .-  

                                                   

 

       ชุดยิม 3 สถานี                                             ชุดยิม 2 สถานี                                           ชุดยิม 1 สถานี   

       ราคา 44,700 .-                                            ราคา  25,600 .-                                          ราคา 19,700 .-   

 

 

      ชุดยิม 1 สถานี                                                                                     

       ราคา 25,900 .-