เครื่องสมิท แมชชีน (smith machine) เป็นเครื่องบริหารร่างกาย ที่ออกแบบมา สำหรับท่าบริหารที่ใช้กับบาร์เบล  สร้างกล้ามเนื้อหน้าอก ไหล่ และ หลังแขน โดยจำกัดการเคลื่อนที่ให้ได้แค่แนวดิ่ง

,                                                      

    Functinal Cable                               Smith Machine รุ่น Bk-3010Plus                         Smith Machine รุ่น SM36

     ราคา  74,700 .-                                          ราคา 62,700 .-                                           ราคา 62,700 .- 

                                                      

   Smith Machine รุ่น PB                           Smith Machine รุ่น SMA                                  Smith Machine รุ่น SMB

     ราคา  27,700 .-                                          ราคา 38,900 .-                                         ราคา 29,900 .-  

                                                     

  สมิชแมทชีน รุ่น SM24                            Smith Machine รุ่น SMC                             Smith Machine รุ่น WBA

     ราคา  24,700 .-                                          ราคา 21,900 .-                                         ราคา 16,500 .- 

                                                     

    Free Wight รุ่น G301                                Free Wight รุ่น WBB                              Smith Machine รุ่น FPR70   

     ราคา  15,500 .-                                          ราคา  15,500 .-                                     ราคา  74,900 .-