การขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค มีผลทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดี และช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้น ช่วยระบบการหายใจเพิ่มประสิทธิภาพ มีประโยชน์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพราะได้ยืดหยุ่น

                                                                                                 

  Spinning Bike รุ่น X-688                        Spinning Bike รุ่น SPINNER 7                       Spinning Bike รุ่น S100

     ราคา  25,900 .-                                          ราคา 16,900 .-                                         ราคา 17,900 .-

                                                    

  Spinning Bike รุ่น S95                                รุ่น Tranformer สีดำ                                 รุ่น Tranformer สีเหลือง

      ราคา  15,900 .-                                          ราคา 21,900 .-                                         ราคา 21,900 .-

                                                    

   จักรยาน รุ่น S90                                          Spinning Bike รุ่น S90                                  Rowing Macnine 

      ราคา  11,900 .-                                              ราคา 11,900 .-                                          ราคา 9,900 .-