การขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค มีผลทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดี และช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้น ช่วยระบบการหายใจเพิ่มประสิทธิภาพ มีประโยชน์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพราะได้ยืดหยุ่น

                                                      

Recombent Bike รุ่่น Precious R                Recombent Bike รุ่่น Zezus-R                Recombent Bike รุ่่น AMAZE-R           

       ราคา  199,000 .-                                          ราคา 92,900 .-                                     ราคา 10,900 .-                            

                                                      

Recombent Bike รุ่่น Zezus-R                        Recombent Bike  รุ่่น RA                Recombent Bike  รุ่่น ARROW-R 

       ราคา 35,900 .-                                              ราคา 23,900 .-                                      ราคา 10,900 .-

                                                      

 จักรยานเอนปั่น  รุ่่น RB                                   จักรยานเอนปั่น  รุ่่น RBS                             จักรยานเอนปั่น รุ่่น F1-R  

      ราคา  23,900 .-                                           ราคา 23,900 .-                                         ราคา 22,900 .-

                                                      

จักรยานเอนปั่น รุ่่น S8718R                                 จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8718R                         จักรยานเอนปั่น รุ่่น 906L

    ราคา  22,900 .-                                              ราคา 22,900 .-                                      ราคา 27,900 .-

 

                                                     

 จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8508R                                จักรยานเอนปั่น รุ่่น 555R                           จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8895R

    ราคา  19,900 .-                                            ราคา 18,900 .-                                           ราคา 14,900 .-

                                                       

 จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8716R                               จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8530RY                       จักรยานเอนปั่น รุ่่น 8530RW 

     ราคา  12,900 .-                                            ราคา 15,900 .-                                         ราคา 15,900 .-