การขี่จักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค มีผลทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดี และช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้น ช่วยระบบการหายใจเพิ่มประสิทธิภาพ มีประโยชน์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพราะได้ยืดหยุ่น

                                               

 upright bike รุ่น Precious U                 จักรยานนั่งตรง  รุ่น LU59                            จักรยานนั่งตรง  รุ่น AMAZE-U             

       ราคา  159,000 .-                                    ราคา 82,900 .-                                     ราคา 7,990 .-                    

                                                  

 จักรยานนั่งตรง รุ่น Zuzus-U                     จักรยานนั่งตรง รุ่น UBA                            จักรยานนั่งตรง รุ่นARROW-B

         ราคา 25,900 .-                                    ราคา 19,900 .-                                      ราคา 7,990 .- 

                                                      

 จักรยานนั่งตรง รุ่น UBB                                 จักรยานนั่งตรง รุ่น UBBS                           จักรยานนั่งตรง รุ่น F1-U

   ราคา  14,900 .-                                              ราคา 14,900 .-                                        ราคา 14,900 .-

                                                      

 Upright Bike รุ่น W8718                              จักรยานนั่งตรง รุ่น S8718                          จักรยานนั่งตรง รุ่น 8718   

   ราคา  14,900 .-                                                ราคา 14,900 .-                                      ราคา 14,900 .-

                                                  

upright bike รุ่น 906B                                  จักรยานนั่งตรง รุ่น 8895                            จักรยานนั่งตรง รุ่น 555 

    ราคา  16,900 .-                                          ราคา 12,900 .-                                            ราคา 13,900 .-