เครื่องวงรี คือ เป็นเครื่องออกกำลังกายที่จะทำให้คุณได้บริหารกล้ามเนื้อและกระชับสัด ส่วนได้ทุกสัดส่วนของร่างกายตั้งแต่ หัวไหล่ หน้าอก สะโพก ต้นขา น่อง

                                                      

 Elliptical รุ่น Precious E                                    Elliptical รุ่น LES59                               Elliptical รุ่น LE59

       ราคา  229,000 .-                                          ราคา 123,900 .-                                  ราคา 79,900 .-    

                                                   

 Elliptical รุ่น TRITON                                   Elliptical รุ่น KEZUS-E2                                Elliptical รุ่น FIT-EX                  

       ราคา 39,900 .-                                             ราคา 35,900 .-                                        ราคา 49,900 .-                              

                                                          

 เครื่องเดินอากาศ รุ่น Zuzus-E                         เครื่องเดินอากาศ รุ่น 906E                             เครื่องเดินอากาศ รุ่น EA  

      ราคา  39,900 .-                                            ราคา 37,900 .-                                            ราคา 25,900 .-

                                                      

  เครื่องเดินอากาศ รุ่น ED                                เครื่องเดินอากาศ รุ่น EE                                เครื่องเดินอากาศ รุ่น EC

        ราคา  22,900 .-                                           ราคา 22,900 .-                                          ราคา 19,900 .-

                                                    

 เครื่องเดินอากาศ รุ่น ECS                               เครื่องเดินอากาศ รุ่น AMAZE             เครื่องเดินอากาศ รุ่น ARROW-E

         ราคา  19,900 .-                                          ราคา 10,900 .-                                    ราคา 10,900 .-

                                                     

เครื่องเดินอากาศ รุ่น S8718HA                        เครื่องเดินอากาศ รุ่น S8718H                  เครื่องเดินอากาศ รุ่น 8718HA 

        ราคา  19,900 .-                                          ราคา 17,900 .-                                     ราคา 19,900 .-

                                                     

เครื่องเดินอากาศ รุ่น 8718H                           เครื่องเดินอากาศ รุ่น EF-605                   เครื่องเดินอากาศ รุ่น F1-HA  

        ราคา  17,900 .-                                          ราคา 16,900 .-                                     ราคา 19,900 .-

                                                     

เครื่องเดินอากาศ รุ่น F1-H                             เครื่องเดินอากาศ รุ่น 555H                         เครื่องเดินวงรี  รุ่น 8895HA

        ราคา  17,900 .-                                          ราคา 17,900 .-                                      ราคา 15,900 .-

                                                    

  เครื่องเดินวงรี  รุ่น 8895H                            เครื่องเดินวงรี  รุ่น 91E                     เครื่องเดินวงรี  รุ่น R901HA  

        ราคา  14,900 .-                                          ราคา 18,900 .-                                      ราคา 15,900 .-