ลู่วิ่งไฟฟ้า การออกกำลังกายด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้าน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น

 

                                                

 Treadmill  รุ่น IMPRESS                           Treadmill รุ่น TZ-8400                           Treadmill รุ่น BRING TECH

         ราคา  129,000 .-                                 ราคา 139,000 .-                                        ราคา 159,000 .-

 

                                                           

    Treadmill รุ่น GT8                                  Treadmill รุ่น GT6                                    Treadmill รุ่น GT5                                        

         ราคา  199,000 .-                                ราคา  119,000 .-                                         ราคา  99,000 .-    

                                                  

  Treadmill รุ่น NT15                            Treadmill รุ่น MATRIX-Q                              Treadmill รุ่น COSMO

         ราคา 35,900.-                                     ราคา 49,900.-                                           ราคา  39,900 .-  

                                               

     Treadmill รุ่น TUNTURI                         Treadmill รุ่น NT14                                 Treadmill รุ่น SPEED-F

         ราคา 154,000.-                                        ราคา 39,900.-                                          ราคา  25,900 .-  

                                                        

     ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น SPORTEK                                 Treadmill รุ่น 545B                                   Treadmill รุ่น 545L

          ราคา  8,990 .-                                       ราคา 55,900 .-                                            ราคา 55,900.-  

                                                         

    ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT91AM                              ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น 959                                     ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น 939   

       ราคา  29,900 .-                                     ราคา 49,900 .-                                            ราคา 49,900.  

                                                          

    ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น 919                                      ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT36                                  ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT32  

     ราคา  29,900 .-                                       ราคา 33,900 .-                                           ราคา 29,900.-

                                                 

   ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT11                                    ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น NT91A                               ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น Felix1

     ราคา  23,900 .-                                       ราคา 25,900 .-                                         ราคา 15,900.-